OM OSS

Stiftelsen Nore Neset Aktivitetshus
ønskjer velkomen til aktivitetar for store og små. Sentralt plassert i kommunen er huset  eit attraktivt tilbud innom  idrett, kultur, utleige  til arrangement og sosialt arbeid.

Vår visjon

”Nore Neset Aktivitetshus skal vera ein samlingstad for idrettsleg, kulturell og sosial verksemd for alle i nærmiljøet og Osbygda ellers der samhold og identitetskapande miljø skal vera eit kjenneteikn”

Kven er SNNA?

Stiftelsen er samansett av Nore Neset Idrettslag, Nore Neset Sanitetsforening og Nore Neset Grendalag.

Styret i SNNA er samansett av to representantar frå kvart lag.

Styret 2021 har følgande medlemmar:

Styreleiar:  Kjell Tore Midtun NNGL

Nestleiar:  Anne Røberg  NNSF

Styremedlem:

Arild Olsen NNIL

Eirik Andre Hesthamar NNIL

Susan Askvik  NNGL

Lena Varhaug NNSF

Dagleg leiar: Karin Bøyum

Kontortid mandag – fredag frå 08.30 – 15.30.

Tlf.     56 57 41 10

E-post: post@snna.no