PRISAR

PRISER  FRA 01.06.2022
PRIS
SYMRASALEN m/kjøkken
inkl. lyd/lys          fre/lø  eller  lø/sø
inkl. vask
  6 500,-
Symrasalen pr. time            inkl. lyd/projektor
     600,-
KULTURDELEN til bryllup
inkl. lyd/lys/projektor       fre/sønd.
inkl. vask
10 000,-
KULTURDELEN til bryllup
inkl. lyd/lys/projektor       tors/sønd.
inkl. vask
12 000,-
TORVHÅLO                                     fre/lø  -lø/sø
inkl. vask
  3 500,-
TORVHÅLO      pr. time
     400,-
Utleie konferansebord
       40,-
Utleie stol
        20,-
Årskort i styrkerommet
  2 000,- + brikke kr 100,-
IDRETTSHALL   trening lokale lag under 20 år
tid vert tildelt av idrettsrådet
 Gratis
IDRETTSHALL   kampar  lokale lag under 20 år
      100,-     pr/time
IDRETTSHALL trening/kampar lokale lag, vaksne
     210,-      pr/time
IDRETTSHALL trening eksterne lag
    400,-      pr/time
IDRETTSHALL  kampar eksterne lag
    750,-      pr. kamp