STYRKEROMMET

VIL DU TRENA I STYRKEROMMET?

I styrkerommet vårt kan du trena i fred og ro på forskjellige typar styrkeapparat.
Vi har tredemøller,romaskiner og ellipsemaskiner.

Velkomen til trening!

Alle som trenar i styrkerommet skal ha kort.
Vi har kun årskort!

PRISAR FRÅ 01.01.20

ÅRSKORT  KR 2 000,-+ adgangsbrikke kr 100,-

Treninga er på eige ansvar. Ein må vera over 16 år for å kjøpa treningskort.
Kun dei med gyldig treningskort skal opphalda seg i treningslokalet.

Åpningstid frå 07.00 til 22.00

For kjøp av kort kontakt Kjetil Pedersen  tlf. 97 65 34 60
eller Karin Bøyum på 95 92 50 84